Spinova medicína - na podstránke sa pracuje!!!

Vychádza s poznatku že zem na ktorej žijeme je elektricky vodivá a obsahuje veľký počet elektrónov. Elektrón je častica ktorá má z pravidla záporný náboj, nenulovú hmotnosť a spinové alebo tiež torzné pole. Z uvedeného vyplýva nasledovné: Náboj generuje elektromagnetické pole, hmotnosť tvorí gravitačné pole a spinové pole.

Spin je teda vlastnosť elektrónu alebo častice, atómov, molekúl... ktorá pojednáva o  natočení. Môže tak nadobúdať rôzne hodnoty v závyslosti v interakcii s prostredím. 

 

Oxidácia a redukcia. Pri oxidácii elektróny odchádzajú z tkaniva. Prejavuje sa vtedy aj zmena orientácie točenia magnetických momentov elektrónov. Oxidácia môže znamenať ľavotočivú orientáciu magnetických momentov. Pri redukcii - vtedy elektróny pribúdajú do tkaniva a magnetický moment je pravotočivý.  

 

Organizmus je súčasťou prírody a je tvorený z atómov a molekúl, ktoré majú jadrové a atómové spiny. Spin predstavuje zdroj torzného pola a analogicky každá bunka ho vytvára. Bunky sú vo vzájomnom kontakte a vytvárajú spoločné torzné pole. Toto pole podobne ako magnet priťahuje i určitým spôsobom orientuje v priestore.   

 

Zdroj: Milan Zkoutajan